Pokaždé když v úzkých jsem, stačí pohled do očí tvých, nebo slova z jemných rtů. Pak srdíčko mé rozbuší se, oči mé zas rozzáří se. Jsi mé slunce, co na cestu mi svítí. Jsi má svíce, naděje, co žár v srdci rozsvítí. Co by bylo, kdybys tu nebyla? Co by bylo, kdybych tě neznala? Slunce by mi na […]