AUTORSKÁ TVORBA: SVĚT V ROCE 2050

Podle společnosti Worldmeters žije na planetě Zemi k 12.6. 2016 7,428 miliard lidí, ale toto číslo se rychle mění. Nejlidnatějším státem je Čínská lidová republika s 1,3 miliardy, následuje Indie s 1,2 miliardy a třetí jsou Spojené státy s 316 miliony. Jak to ale bude dál?

Nastanou globální problémy s přelidněním, nedostatkem vody, potravy či nerostného bohatství?

V roce 1750 žilo na Zemi asi 790 milionu lidí, v roce 1804 populace překročila hranici 1 miliardy a v roce 1927 2 miliardy. Od začátku 19. století, i přes světové války, populace rostla neskutečně rychlým tempem.

earth-683436_1280
Co je příčinou tak rychlého růstu?

Samozřejmě prvním impulsem byla industriální revoluce, s kterou souvisí lékařské vynálezy, rozvoj vědy, tím vzrůstala i úroveň zdravotní péče a hygieny, zlepšovala se kvalita života i šance na dožití. Dalším katalyzátorem růstu byla urbanizace, v roce 1800 ve městech žilo 3% lidí, v roce 2010 městská populace tvoří více než polovinu celkové populace. Nejrychlejší růst od roku 1900 zaznamenala Afrika a to z 133 milionů na 973 milionů, Asie z 1,4 miliardy na 4 miliardy. Evropa zvýšila svou populaci pouze o 321 milionů a to z 408 na 729.

Jak to bude v roce 2050?

Na světe bude žít okolo 9,5 miliard lidí. Afrika by se měla vyšplhat na 1,7 miliardy, Asie na 5,2 miliardy a populace Evropy se sníží na 628 milionů. Co se týče jednotlivých zemí, největší procento růstu bylo zaznamenáno v Ugandě, jejíž populace je v roce 2015 34 milionů a v roce 2050 bude 104 milionů, s celkovým růstem rekordních 205% se stane 17. nejlidnatější zemí světa. Populace Ugandy mládne a více než třetina dětí ve věku 5-14 místo vzdělávání pracuje. Jako potvrzení největšího potenciálního růstu afrických zemí je statistika, podle které v roce 2050 3. nejlidnatější zemí bude Nigérie s 440 miliony s průměrným počtem 7,5 dětmi na ženu. V tuto chvílí je Nigérie největším vývozcem ropy na světě a 70% lidí žije pod hranicí chudoby. Na 2. místo klesne Čína s 1,3 miliardy a 1. pozici zaujme Indie s 1,6 miliardy.

person-540261_1920

Extrémní vzrůsty populace budou zapříčiněny dnešní obrovskou migrací, bude přibývat neevropské populace v Evropě a už dnes víme o velkém množství afrických a asijských měst, které se z ničeho nic stávají megalopolí jako například Jižní Súdán nebo Libanon. Každý týden se přistěhuje do měst milión lidí. Jsme svědky nového urbanistického růstu podníceného nikoli potřebou prosperovat, ale potřebou přežít.

Co tento nárůst znamená pro lidstvo?

Nutnou změnu! Vyčerpání neobnovitelných zdrojů je nevyhnutelné, proto je potřeba začít využívat obnovitelné zdroje energie. Musíme se naučit lépe hospodařit s vodu, protože vědci předpokládají, že okolo roku 2040 se sníží světové zásoby vody o 30%. Už dnes je situace s vodou kritická v Indii, Austrálii nebo Jižní Africe. K těmto zemím se do roku 2050 přidá mnoho dalších. Hlad sužuje skoro miliardu lidí, naše atmosféra se otepluje a jeden z šesti lidí světové populace žije v nevyhovujících podmínkám bez přístupu k základním věcem jako je voda, kanalizace či elektřina. Celkový vztah člověka k životnímu prostředí se ubírá špatným směrem a mohl by v budoucnu způsobit zničení ekosystému s následkem v podobě přírodních katastrof, vymírání druhů a vyčerpání zdrojů. Chování lidí potažmo celé společnosti k přírodě je nesmírně negativní, lidé si neuvědomují rizika, nepřemýšlí nad budoucností, chovají se tak sobecky, že se pravděpodobně vyhubí sami. A nebo si udělají ze Země smetiště jako ve filmu Wallie a odstěhují se na jinou planetu. Dost polemizování o životním prostředí, k tomu se vrátím v jiném článku a zpět k populaci.

Pravdou je, že populace s největším potenciálem růstu, je většinově z chudých poměrů, ale proč tomu tak je?

Odpověď je zase chudoba. V chudých regionech se lidé nemohou spoléhat na sociální zabezpečení, jejich šancí jsou děti – levná pracovní síla, také zde není dostatek antikoncepce. Dalším důvodem je kulturní tradice, náboženství a ženská role ve společnosti. Na rozdíl od evropské tradice. kde zastoupení žen a mužů na středních a vysokých školách, je téměř vyrovnané, v afrických zemích velké množství žen nedokončí ani základní školy a potom jim nezbývá nic jiného, než zaujmout ve společnosti tradiční roli matky. To je i jedním z důvodů proč v Evropě má populace deficitní sklon a vyspělé státy budou charakterizovány stabilním nebo klesajícím počtem obyvatelstva.

V tuto chvílí přibude v Africe každý rok cca 50 milionů lidí, což se dá interpretovat, jako že se každý rok „narodí“ nová Británie či Francie, nebo každé 2-3 roky nové Rusko. To je obrovský nápor na ekonomiku zemí, které již svojí situaci nezvládají v tuto chvíli s jejich aktuálním počtem obyvatel. Pokud chceme uživit další kvantum lidí, bude potřeba získat více surovin, energie, vody a místa k žití, tím pádem se můžeme rozloučit s africkou přírodou, deštnými lesy a začít budovat zemědělské plantáže, což způsobí obrovský zásah do ekosystému.

people-1550501_1920

Polovina světové chudiny žije v zemích s obrovským ropným bohatstvím, polovina světového bohatství je v rukou 2% populace. Tato nekonečně se zvětšující prohlubeň se bude stále zvětšovat, což se dá přirovnat k společnosti definované Karlem Marxem. Dokáži si v budoucnu představit další dělnické revoluce, třídní agonii, vzpoury, hladomory, občanské války, přírodní katastrofy a další podobné scénáře. Jak to ve skutečnosti bude, neví nikdo, ale zřetelné je, že svět se svojí vlastní příčinou žene do záhuby, pokud lidé nevymyslí efektivní řešení zmíněných globálních problémů.

Autor: Vojtěch Svěrák

ZDROJE:
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/vaclav-havel-ochrance-lidskych-prav-i-zivotniho-prostredi
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/uganda/
http://populace.population.city/uganda/https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_populace
http://gnosis9.net/populace.php
http://www.nato.int/docu/review/2011/climate-action/Population_growth_challenge/CS/index.htm
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ubytek-podzemni-vody-je-kriticky-zizen-hrozi-stamilionum/r~1ae58750159a11e5a43f002590604f2e/
https://is.muni.cz/th/80461/pedf_c/Pocetni_rust_obyvatelstva_Zeme_jako_globalni_problem.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Home_(2009_film)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *