zrcadlo

Viktorie loudavým krokem došla k vrátkům předzahrádky. Plot natírala společně s mamkou, když jí bylo deset let. Umazala si šatičky bílou barvou a nešly vyprat, byly její oblíbené a tolik se pro ně naplakala. Mamka se ale nezlobila, že neuposlechla a nevzala si staré oblečení. Místo toho navrhla, že je rovnou celé přebarví. Tolik se jí zalíbily, […]

zrcadlo

Září  Pár dní po svém nečekaném objevu v parku začala skrýš zařizovat pro budoucí návštěvu. Musela si počínat opatrně. Kdyby si jí kdokoliv všiml, vše by bylo ztraceno. Pomalu aranžovala okolí jeskyně tak, aby nikdo nepoznal, co se skrývá pod nánosy štěrku, listí a písku. Nežli zmizela ve tmě úkrytu, kriticky si prohlédla své dílo. Vše […]

zrcadlo

Září   Ubytovna pro výměnné studenty se nacházela na konci malého přístavního městečka. Mezi velikou budovou, z níž se ozýval hlahol studentů a azurovým jezerem se rozkládal park.  Kilometry upravené zeleně, cypřišové háje se skalkami a jabloňovými sady měly studentům jednak poskytnout dostatek stínů k relaxaci, jednak jim i přiblížit domovinu. Na italském venkově byla auta […]

zrcadlo

Kolem čtvrté hodiny odpolední se mohla Viktorie konečně zvolna nadechnout. Netrpělivě bubnovala prsty o volant jediného dopravního prostředku jejich dvoučlenné rodiny, jež měly s matkou na půl. Pohledem sklouzla na osvětlené digitální hodiny. S povzdechem malinko přišlápla pedál, auto sebou cuklo a nabralo na rychlosti. Znovu si v mysli přecházela obsah brašny s matčinými věcmi. Snad se […]

zrcadlo

Statná mužská postava přitisknutá k ženskému tělu se zachvěla. Těžké boty se pohupovaly v rychlém rytmu salsy. Horkým dechem ovívala potem zbrocený dívčí zátylek, naplňovala přetopenou místnost. Viktorie si nervózně splétala rudé vlasy do copu. Dlaní rozetřela perličky potu na zátylku. Při každém rytmickém zhoupnutí mužského těla v kyčlích ucítila na zádech letmý dotyk hrudě. […]