Jaký je český pohled na odlišné kultury a náboženství? Může vůbec existovat a fungovat multikulturní společnost? Jaká je podstata všech náboženství? V eseji podrobně rozeberu mentalitu Čechů, obecnou představu multikulturalismu a náboženství. Téma propojování kultur je aktuální, dokonce nutné řešit, proto bych Vám doporučoval si úvahu přečíst a udělat si vlastní názor. Nejdříve se zaměřím […]