Ulici osvětlovaly nejen pouliční lampy, ale i velký kulatý měsíc. Všude se hemžily skupinky dětí v kostýmech a dům od domu klepaly a se smíchem strašily za sladkou odměnu jejich obyvatele. Sledoval ten mumraj oknem. Stál v setmělé místnosti, ani za nic by nerozsvítil. Dost na tom, že mu sestra vyzdobila verandu vyřezávanými dýněmi a těsně před […]

Po smrti rodičů zůstaly Lily a Rose samy. I přes jejich předčasný odchod měli sepsanou závět a starší dcera Rose zdědila vše, včetně rodinného květinářství, kterému se dařilo nad poměry. Dvacetiletá Rose a o dva roky mladší Lily žily a pracovaly společně.  „Je půl sedmé, běž zamknout,“ poručila Rose a Lily zamířila ke dveřím.  Rose […]

Byl to jeden z těch krámků, které na první pohled budily štítivou nedůvěru, nutkavý pocit, který vás nutil přidržet si tašku blíž u těla a s nakrčeným nosem projít co nejrychleji okolo, nebo se možná trochu snažit nahlédnout dovnitř a podívat se, jestli je obchod vevnitř stejně ošklivý, nebo ještě horší než zvenku. Sklo výlohy bylo matné […]

Čerstvě napadaný sníh křupal pod botami obalenými liščí kožešinou a převázanými koženými páskami. Rozložité, sněhem zatěžkané větve starých smrků se skláněly až k zemi a kam oko dohlédlo, rýsovala se mezi vrásčitými kmeny jen příkrovem haluzí zastíněná bílá prázdnota. Rozhlédl se okolo sebe. Porost byl stále hustší a jediné stopy, které spatřil, byly ty jeho. Čas […]