Kniha Dopisy Hitlerovi

Kniha neznámých dokumentů z moskevských archivů, na nichž usedal celá desetiletí prach. Spisovatel Henrik Eberle je poprvé vyhodnotil a dokumentoval, čímž vznikla tato bohatá kniha poznatků. Dopisy lidu, který psal svému vůdci, jsou jak prosebné tak i mnoho z nich obsahuje přísahy, modlitby i volání o pomoc.

Ne všechny si vůdce přečetl. Mnoho z nich jen tak odložil a nikdy jim nevěnoval nejmenší pozornost.

jarmoluk / Pixabay

Hitlerova soukromá kancelář obsahovala archiv tisíce dopisů, které mu jeho lid psal. Na některé dokonce odepsal.

Tato kniha obsahuje přehledně rozdělené dopisy podle významných událostí během jeho největší slávy.

První část, doba kdy jeho charisma nejvíce roste, obsahuje dopisy z let 1924 až 1932.

…my jsme připraveni a chceme pochodovat za svého vůdce Adolfa Hitlera a jeho myšlenku. 13 let jsme čekali na svého zachránce a už dost. Vpřed, jak je třeba. Jako diktátora chceme Adolfa Hitlera, a ne Hindenburga, který se stavěl proti obrození. Nechceme povstání, ač to pro mnohé bude senzací. Svobodu si chceme vydobýt odvážným a rychlým tahem…

Zachraň nás před zotročením vnitřními přáteli!

P.F. Beck, Lauban/Slezko

Druhá část Na cestě k vrcholu je z období mezi léty 1933 a 1938.

Třetí část obsahuje dopisy vůdcovi k jeho narozeninám od roku 1933 až do roku 1945.

Poslední část je období krize a 2. světové války. Jsou to dopisy od roku 1938 do roku 1945.

Andrys / Pixabay

…Milovaný vůdce! Slyšíte tolik jásajících a děkujících hlasů, jen ten můj mezi nimi nikdy není – jsem kvůli kojenci připoutaná k domovu – a to mě naplňuje neklidem.

Pocit, že Vám dlužím poděkování, je stále větší. Chtěla bych mít sílu tisíce polnic, abych na sebe upozornila, aby se k Vašemu uchu dostala alespoň ozvěna mého hlasu!…

…V hodinách největší úzkosti kdy hrozila válka a mé děti byly v ohrožení, zadržovala mé slzy vždy jediná myšlenka: na našeho vůdce!…

S nejoddanější láskou a věrností

Vaše oddaná

Maria Oberhummerová

Tyto necenzurované momentky z nálad obyvatelstva před třetí říší a během jejího trvání otvírají netušené pohledy a jejich názory na danou dobu a postoj Hitlera k celé věci. Přečtěte si je taky a posuďte sami.

Henrik Eberle narozený 1970 vystudoval historii. Dnes učí dějiny na Univerzitě Martina Luthera v Halle nad Sálou. Publikuje v časopisech a napsal také knihu Akta Hitlera. Byl to bestseller, který je přeložený do mnoha jazyků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *