Drogy, jsou tu s námi již od prvních civilizací, mění stav člověka, někdy mohou být škodlivými jedy, někdy léky.  Dají se zneužít a na většině si je možno vybudovat závislost. Proč lidé berou drogy? Motivy mohou být různé, častým bývá zvědavost, chuť vyzkoušet něco nového, získat nové pocity, kreativitu, nebo pouze jen zábava. Uchýlení k […]

Podle společnosti Worldmeters žije na planetě Zemi k 12.6. 2016 7,428 miliard lidí, ale toto číslo se rychle mění. Nejlidnatějším státem je Čínská lidová republika s 1,3 miliardy, následuje Indie s 1,2 miliardy a třetí jsou Spojené státy s 316 miliony. Jak to ale bude dál? Nastanou globální problémy s přelidněním, nedostatkem vody, potravy či […]

Jaký je český pohled na odlišné kultury a náboženství? Může vůbec existovat a fungovat multikulturní společnost? Jaká je podstata všech náboženství? V eseji podrobně rozeberu mentalitu Čechů, obecnou představu multikulturalismu a náboženství. Téma propojování kultur je aktuální, dokonce nutné řešit, proto bych Vám doporučoval si úvahu přečíst a udělat si vlastní názor. Nejdříve se zaměřím […]

Téma mojí úvahy je kontroverzní Arménská genocida v průběhu 1. světové války. Tuto událost jsem si vybral, protože je často přehlížena či dokonce popírána. Chtěl bych na tuto skutečnost upozornit a apelovat jako na prapůvod zla a pozdějších genocid – zejména genocida páchaná nacistickým Německem během 2. světové války. Kdyby se tyto masakry bývaly nestaly, […]