Story in blue

21.6.2017 Renata Novotná 0

Od severu k jihu se protahovalo moře. Bylo mu krásně modro, a proto modře pohupovalo vlnami a modře se usmívalo.  Nad ním se klenulo žhnoucí sedmikráskové […]